Reklama

1 stycznia dwie strefy płatnego parkowania i nowe stawki?

Bocheńscy radni zdjęli projekt uchwały, odsuwający o rok budowę parkomatów. Ponieważ miasto stara się o pieniądze na rewitalizację Rynku, postanowiono odłożyć montaż urządzeń do 2019 roku. Uchwała została jednak zdjęta z porządku obrad. To zaś skomplikowało sytuację, bo teoretycznie urzędnicy mają teraz niecały miesiąc na wdrożenie wielu kluczowych zmian.

Parkingowa rewolucja ma obejmować nie tylko wprowadzenie parkomatów, ale również nowych stawek za parkowanie oraz dwóch stref w miejsce jednej. Wszystko miało zacząć działać od stycznia 2018 roku, ale magistrat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie unijne na odnowę Rynku. Stąd pojawiła się uchwała przesuwająca parkingową rewolucję o rok, do 1 stycznia 2019 roku.

Radni komisji gospodarki komunalnej wystąpili jednak o zdjęcie jej z porządku obrad, a rada się do tego przychyliła. Teraz magistrat ma trudny orzech do zgryzienia. Jesteśmy w próżni, uchwały zostały wycofane z porządku obrad. Od stycznia powinny zostać zainstalowane parkometry, z tym że jest duży znak zapytania, czy to się opłaca w tej chwili robić w przededniu rewitalizacji miasta. Dopiero będą szczegółowo dookreślane miejsca parkingowe, zobaczymy, na ile nam dofinansowanie pozwoli, na ile nasze plany zostaną zatwierdzone przez urząd marszałkowski. Pośpiech nie jest tutaj wskazany, owszem, jeżeli parkometry będą zainstalowane, można je gdzieś przenieść, ale to są dodatkowe koszty – mówi Andrzej Koprowski z wydziału promocji miasta.

Wprawdzie montaż parkomatów nie jest realny w tak krótkim czasie (chociażby ze względu na potrzebę ogłoszenia przetargu, opracowanie sieci urządzeń oraz sposobu ich instalacji np. do sieci elektrycznej), to jednak pobieranie opłat w dwóch nowych strefach jest możliwe w dotychczasowej formule, czyli za pośrednictwem parkingowych. Zdaniem Andrzeja Koprowskiego jest to wykonalne. Wprowadzenie stref parkowania to kwestia ustawienia znaków, nie wymaga to żadnego zachodu – zapewnia. Strefy będą wprowadzone, myślę że od 1 stycznia. W tej chwili wydział gospodarki komunalnej i środowiska liczy to wszystko – dodaje.

Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni wypowiada się bardziej ostrożnie, nie deklarując jasno czy po 1 stycznia będą funkcjonowały nowe strefy.

***

Granice strefy płatnego parkowania:

UM Bochnia

OBSZAR A
ul. Rynek – strona południowa
ul. Rynek- strona zachodnia
ul. Rynek – strona północna
ul. Rynek – strona wschodnia
Pl. Św. Kingi – strona południowa
Pl. Św. Kingi –strona północna
Pl. Św. Kingi- łącznik
ul. Adama Mickiewicza
ul. Solna
ul. Dominikańska
ul. Wolnica
ul. Rzeźnicka

OBSZAR B
ul. Kącik
ul. Górska
ul. Regis
ul. Różana
ul. Biała
ul. Jana Matejki
ul. Bernardyńska
ul. Gołębia
ul. Oracka (część od ul. Regis)
ul. Kowalska
Ul. Bracka – Pl. Gen. Okulickiego
ul. Bracka
ul. Trudna
ul. Gazaris
ul. prof. Stanisława Fischera

Aktualne stawki:

Paweł Michalczyk

NOWE STAWKI W SPP:

I. OBSZAR A – stawki opłaty:
1. pierwsze 30 min- 1,00 zł
2. pierwsza godzina – 3,00 zł.
3. druga godzina – 3,50 zł
4. trzecia godzina – 4,00 zł
5. czwarta i każda następna godzina – 3,00 zł
6. Abonament mieszkańca – miesięczny – 10,00zł, półroczny 50,00zł, roczny 100,00 zł
7. Abonament dwutygodniowy – 100,00 zł
8. Abonament miesięczny – 200,00 zł
9. W strefie A zakaz lokalizowania zastrzeżonych miejsc postojowych, za wyjątkiem bezpłatnego miejsca zastrzeżonego „koperta” dla HOSPICJUM – na czas nieokreślony.

II. OBSZAR B – stawki opłaty:
1. 30 min – 1,00 zł
2. pierwsza godzina – 2,00 zł
3. każda kolejna godzina – 2,00 zł
4. Abonament mieszkańca – miesięczny – 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł
5. Abonament dwutygodniowy – 75,00 zł
6. Abonament miesięczny – 150,00 zł
7. Zastrzeżone miejsce postojowe – 300,00 zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

Opłaty mają być pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.