Reklama

Bocheński Dzień Św. Mikołaja – zdjęcia

6 grudnia, jak co roku w Muzeum im. Stanisława Fischera, miał miejsce Bocheński Dzień Świętego Mikołaja. Były występy muzyczne, m.in. Grzegorza Kapci, Antoniny Korty, Tadeusza Apryjasa i uczniów bocheńskiej szkoły muzycznej, nadanie wyróżnienia Benefactor Museai 2017 dla Beaty Katlewicz, prezentacja przekazanych przez nią zbiorów, wykład, wreszcie wizyta św. Mikołaja, który obdarował gości okolicznościowymi piernikami.