Łapanów: odnowiono zabytkowe ołtarze w kościele św. Bartłomieja

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie odnowiła dwa zabytkowe ołtarze boczne: Św. Antoniego i Św. Barbary. Na ich remont przyznano dofinansowanie. Proboszcz parafii poprosił wiernych o wsparcie inwestycji.

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy kolejny etap prac związany z konserwacją i odnową naszej zabytkowej świątyni. Przywiezione zostały i postawione dwa boczne ołtarze: Św. Antoniego i Św. Barbary. Na remont tych ołtarzy otrzymaliśmy, podobnie jak inne parafie, które znalazły się na liście wybranych, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i z Wydziału Zabytków w kwocie 50% przekazanych kosztorysów. Drugie 50% to udział parafii. Wszyscy proboszczowie wyrazili zgodę na takie dofinansowanie, aby nie utracić możliwości dalszego pozyskiwania pieniędzy na te prace – czytamy w ogłoszeniach duszpasterskich łapanowskiej parafii z 20 listopada.

Dotacja nie wystarczy jednak, aby spłacić wszystkie wykonane prace. Na ołtarz św. Antoniego otrzymaliśmy 20 000 zł, a remont ołtarza kosztował 37 643 zł. Parafia ma więc dopłacić 17 643 zł. Na ołtarz św. Barbary otrzymaliśmy 33 000 zł. Remont ołtarza kosztował 66 100 zł. Parafia ma więc dopłacić 33 100 zł. Łącznie parafia ma dopłacić do obu ołtarzy 50 743 zł. Wydaje się to dużo. Ale gdy się przeliczy, że w parafii jest ok. 1500 rodzin, to dzieląc tę kwotę na wszystkie rodziny, bo przecież obie świątynie są własnością całej parafii, wyniesie ona 34 zł na rodzinę.

Prace te były bardzo ważne i konieczne, gdyż ołtarze były bardzo zniszczone. Dlatego bardzo proszę o pomoc w spłacaniu tych prac, a trzeba to spłacić bardzo szybko, bo takie są wymogi, żebyśmy nie musieli płacić kary za opóźnienie. Postarajmy się w przyszłą niedzielę złożyć na tacę w kopercie ofiarę na te prace, ile kto może. Zapraszamy do obejrzenia pięknie odnowionych ołtarzy
– podsumował proboszcz, ks. Tadeusz Jarzębak.