Reklama

Straż ostrzega: sezon grzewczy – wzrasta zagrożenie zatrucie tlenkiem węgla i pożarów. Jak zapobiegać?

Zbliża się okres, kiedy coraz częściej z powodu zimna mieszkańcy dogrzewają swoje mieszkania wykorzystując do tego celu różnego rodzaju urządzenia grzewcze.

Jest to okres wzrostu ilości pożarów w obiektach mieszkalnych, spowodowanych w dużej mierze przez nieodpowiednie, znajdujące się w złym stanie technicznym urządzenia grzewcze.

Ponadto, od kilku lat notowany jest stały wzrost ilości zatruć tlenkiem węgla, co spowodowane jest najczęściej przez niewłaściwie wykonane lub pozostające w złym stanie technicznym przewody spalinowe i wentylacyjne. Ilość zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla na terenie naszego powiatu przedstawia poniższa tabela:

Rok
Ilość zdarzeń

2005
5

2006
9

2007
5

2008
7

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie załączonego apelu dotyczącego bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych (m.in. poprzez zaangażowanie podległych jednostek OSP, akcje edukacyjno-informacyjne w podległych placówkach oświatowych, omówienie tematu na zebraniach wiejskich, itp.).

W związku ze wzrostem liczby pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

przypomina o konieczności czyszczenia przewodów kominowych od palenisk:
– opalanych paliwem stałym min. 4 razy w roku,

– od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym co najmniej 2 razy do roku.

Przewody wentylacyjne należy czyścić min. 1 raz w roku.
Dodatkowo przypominamy o konieczności bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych.

Niedrożne przewody dymowe oraz wadliwe podłączenia pieców do kominów były przyczynami kilkunastu pożarów i zatruć tlenkiem węgla w ubiegłym sezonie grzewczym.

Informujemy również, że w sprzedaży znajdują się detektory tlenku węgla jak również czujki pożaru przeznaczone do zastosowania w budynkach mieszkalnych, które samoczynnie wykrywają pożar oraz tlenek węgla i alarmują za pomocą sygnału dźwiękowego.