Reklama

Więcej pieniędzy na zdrowie w państwowej kasie

„Spodziewamy się większej ilości pieniędzy w zdrowiu, a to jest coś niezwykle istotnego. Służba zdrowia w Polsce od bardzo dawna jest niedofinansowana i każde dodatkowe środki, które są do naszej dyspozycji, są potrzebne” – powiedział minister Konstanty Radziwiłł w kontekście specustawy. – „Jednak to tylko część środków, które w tym roku zostaną dodatkowo przeznaczone na służbę zdrowia”.

Na co przeznaczymy te środki

• 63,8 mln zł – na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla oddziałów klinicznych w szpitalach na bazie obcej oraz centrów onkologii,
• 60 mln zł – na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego,
• od 12 do 24 mln zł – na zakup 16 dentobusów (po jednym dla każdego województwa w zależności od ceny dentobusu),
• 134 mln zł – na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Skąd pochodzą dodatkowe środki

Z budżetu państwa (w tym z rezerw celowych).

Etap legislacyjny
12 września 2017 r. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.

Pozostałe dofinansowania
• Dofinansowanie aparatury i sprzętu medycznego I

Niezależnie od specustawy 5 września 2017 r. minister zdrowia wystąpił do ministra rozwoju i finansów o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 323,7 mln zł.

Chcemy przeznaczyć tę kwotę na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra zdrowia (szpitali klinicznych, szpitali ogólnych, instytutów badawczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa).
• Dofinansowanie aparatury i sprzętu medycznego II

W najbliższych dniach minister zdrowia wystąpi do ministra rozwoju i finansów z wnioskiem o zwiększenie środków w części 46 – Zdrowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej z dziedzin:
• pediatrii, onkologii i chirurgii dziecięcej,
• neonatologii dla oddziałów III poziomu referencyjnego.

Chcemy dofinansować w ten sposób szpitale kliniczne i instytuty badawcze (środki dla pozostałych szpitali w tym zakresie są przewidziane w specustawie).

Obecnie wnioski z tych dziedzin są weryfikowane. Przewidywana kwota dotacji to ok. 100 mln zł.
• Dofinansowanie szczepionek

Zwiększymy środki na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych – o kwotę 96 mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom.

Skąd pochodzą dodatkowe środki
Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 r.
• Dofinansowanie czynników krzepnięcia

Chcemy dofinansować zakup czynników krzepnięcia w ramach realizacji Narodowego programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018 – o kwotę 20 mln zł.

W Ministerstwie Finansów jest procedowany wniosek o zwiększenie budżetu ministra zdrowia o te środki.
Skąd pochodzą dodatkowe środki

Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 r.
• Dodatkowe środki na nadwykonania

Trwają uzgodnienia dotyczące przekazania – jeszcze w 2017 r. – dodatkowych środków z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej (ok. 1–1,5 mld zł).
• Fundusz zapasowy NFZ

Minister Radziwiłł poinformował również, że ruszyła procedura uruchomienia funduszu zapasowego NFZ. „Chcemy uruchomić ponad 760 mln zł jeszcze w tym roku” – zapowiedział minister.

Na co przeznaczymy te środki

Zakupimy dodatkowo świadczenia – przede wszystkim w tych obszarach, w których kolejki są najdłuższe (np. operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego). Przyczyni się to do skrócenia tych kolejek.