Reklama

Uczniowie „Dwójki” poznali historię sowieckiej napaści na Polskę

20 września Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 zorganizowała prelekcję związaną z upamiętnieniem ofiar napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 r.

Rozpoczęło ją wystąpienie gospodarza szkoły, dyrektora Zbigniewa Solaka. Po nim głos zabrał zaproszony prelegent dr hab. Teofil Wojciechowski, który w swoim wykładzie mówił o konsekwencjach tej napaści dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.

Celem organizatorów było upamiętnienie ofiar II wojny światowej oraz przypomnienie, że Polska w tym czasie miała dwóch okupantów. Przygotowana została na tę okazję krótka prezentacja multimedialna.

Mamy nadzieję, że poprzez takie działania uda się wpłynąć na świadomość młodych Polaków – mówi Zbigniew Solak, dyrektor placówki.

fot. z arch. placówki