Reklama

Budżet Obywatelski: jakie inwestycje wygrały w głosowaniu?

W dniach od 11 do 22 września zostały przeprowadzone wybory projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia.

Głosować można było w sposób tradycyjny w dniach 16 i 17 września w lokalu wyborczym zorganizowanym na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia oraz przez platformę internetową od 11 do 22 września.

W głosowaniu wzięło udział więcej osób niż w roku ubiegłym. Zagłosowało łącznie 2 653 osób. Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem elektronicznego systemu. Z tej możliwości skorzystało 2 632 osoby. Głosujących tradycyjną metodą w lokalu wyborczym było 21.

Szacunkowa frekwencja wyniosła 10,74%.

W wyniku podziału środków na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczona zostanie kwota 338 128,35 zł, a na realizację projektów osiedlowych 661 637,35 zł.

Protokół głosowania – TUTAJ

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

1. Zadbajmy o świeże powietrze w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
2. Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 6
3. Remont boiska rekreacyjno-sportowego przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Bochni
4. Montaż żaluzji przeciwsłonecznych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 ul. Kolejowa 10
5. „Zobacz smoga – sieć czujników jakości powietrza” monitorujących 24/dobę, 2 lata stan jakości powietrza w Bochni

PROJEKTY OSIEDLOWE:

Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi
1. Postawienie słupa oświetleniowego przy schodach łączących ul. Polną z ul. Ofiar Katynia i zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem
2. Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na ul. Benesza

Osiedle nr 2 – Słoneczne
1. Remont ciągu pieszego ul. Ks. J. Poniatowskiego

Osiedle nr 3 – Krzęczków Łychów
1. Sport, rekreacja i wypoczynek na osiedlu Krzęczków-Łychów

Osiedle nr 4 – Uzbornia
1. Zakup nowych urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy ul. Widok
2. Przebudowa pobocza na ul. Dąbrowskiego od pos. 76 do pos. 66

Osiedle nr 5 – Niepodległości
1. Rozświetlenie Osiedla Niepodległości
2. Osiedle Dobrych Wibracji
3. Skrzaty na Niepodległości

Osiedle nr 6 – Windakiewicza
1. Zagospodarowanie terenu poniżej parkingu – poszerzenie zielonej siłowni
2. Zagospodarowanie terenu przy wejściu na cmentarz św. Rozalii, obok parkingu oraz wokół nowych schodów

Osiedle nr 7 – Kolanów
1. Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów, ul. ks. Kuca (od ul. Brodzińskiego) i na ul. Podgórca

Osiedle nr 8 – Dołuszyce
1. Progi zwalniające

Osiedle nr 9 – Chodenice
1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce nr 1713/1 w Bochni ul. Chodenicka
2. Budowa i remont ogrodzenia przy budynku OSP „Chodenice” i placu zabaw

Osiedle nr 10 – Kurów
1. Zakup urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na Osiedlu Kurów
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rataja
3. Wykonanie dokumentacji przykrycia fosy przy ul. Olszynowej oraz jej przykrycie

Osiedle nr 11 – Św. Jana – Murowianka
1. Rozbudowa istniejącego placu zabaw – Murowianka 8

Osiedle nr 12 – Smyków
1. Oświetlenie uliczne na ul. Smyków, mała architektura

Osiedle nr 13 – Karolina – Krzeczowska
1. Budowa i remont chodnika wzdłuż boiska

Osiedle nr 14 – Proszowskie
1. Częściowa modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ulicy Rejtana – stworzenie placu zabaw