Reklama

Trzciana: dwie groźne bakterie w gminnym wodociągu

W gminie Trzciana obowiązuje całkowity zakaz spożywania wody na terenie wsi Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd, Trzciana, Łąkta Dolna. W wodociągu wykryto obecność groźnych dla zdrowia drobnoustrojów.

To skutek badań próbek wody, pobranej 19 września. Sanepid stwierdził, że woda nie spełnia wymagań bakteriologicznych, obecność aż dwóch bakterii:

– Escherichia coli – 2 j.t.k. (wartość dopuszczalna – 0 j.t.k.)

– Clostridium perfringens – 6 j.t.k. (wartość dopuszczalna – 0 j.t.k.).

Nieprawidłowości dotyczą również parametrów fizyko-chemicznych:

mętność – 2,2±0,3 NTU ( wartość dopuszczalna – 1 NTU)

Skażony wodociąg zaopatruje ok. 1960 osób i produkuje ok. 95 m³ wody / dobę.

Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet) oraz do działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących przepisów.

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i sieci), zlecone zostało powtórne badanie wody.

W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Trzciana, Ujazd, Kamionna. Dodatkowo na parkingu przy remizie w Ujeździe stoi beczkowóz z wodą zdatną do picia.

Wodę można pobierać codziennie do godz. 20.00 do własnych pojemników.