Reklama

Termomodernizacja w wiśnickim „Plastyku” za 9 mln zł

W Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu rozpoczęła się termomodernizacja, która pochłonie ponad 9 mln zł. 80 procent tej sumy to dofinansowanie unijne. W efekcie, cały gmach łącznie z salą gimnastyczną będzie nie tylko ładniej wyglądał, ale również funkcjonował oszczędniej pod względem energetycznym.

Realizacja inwestycji odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Wartość zadania przekracza 9 mln zł. 80% kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego, dla którego organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy całego kampusu szkolnego (budynek główny, budynek ceramiki, hala tkacka, sala gimnastyczna, internat i dwa domy nauczyciela) – mówi Elżbieta Kucybała, dyrektor Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.

Michał Nieć
Michał Nieć

Prace będą polegały m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych dachów i ścian zewnętrznych, wymianie okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowaniu ogniw fotowoltaicznych itd.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na maj 2018 r.