Reklama

Słabe wyniki gmin w rankingu inwestycji w latach 2006-2008

Podczas kiedy miasto Bochnia w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” radzi sobie całkiem nieźle, gminy powiatu bocheńskiego odnotowują raczej tendencje spadkowe w porównaniu do ubiegłych lat.

Podobnie jak w przypadku powiatów i miast powiatowych ranking powstał na podstawie danych z zakresu inwestycji w infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca. – Pod uwagę bierzemy nie wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej (…) bo są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego – podkreśla autor klasyfikacji prof. UW Paweł Swianiewicz.

Listę rankingową podzielono na dwie główne kategorie wydatki sfinansowane ze środków własnych oraz inwestycje przy udziale otrzymanych dotacji zewnętrznych.
– Niektórzy samorządowcy sugerują, że o prawdziwej aktywności władz lokalnych świadczą inwestycje finansowane ze środków własnych, a nie takie, w których jedyny wysiłek polegał na wychodzeniu dotacji – wyjaśnia to autor rankingu.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki i porównując je z poprzednimi latami niestety można jednoznaczni stwierdzić, że wiejskie gminy naszego powiatu zaliczają poza Łapanowem spore spadki. W skali kraju na 1589 gmin najlepszą pozycję zajmuje Łapanów – 480, z kolei najgorzej ma się Rzezawa – 1487 miejsce po spektakularnym spadku z 77 lokaty w latach 2003 -2005. Ciekawą sytuację ma gmina Bochnia, która jeśli idzie o dotowane inwestycje spadła z pozycji 600 na 741, z kolei w przypadku środków wygenerowanych samodzielnie poszła w górę o ponad 100 oczek na miejsce 533 w skali krajowej.

Na tle całej Małopolski również nie mamy się czym pochwalić. Najlepsza, łapanowska gmina otwiera odległą czwartą 10, Żegocina uplasowała się na 47 miejscu, Bochnia – 63, Drwinia – 84, Trzciana – 99, Lipnica Murowana – 109, Rzezawa z 119 pozycją znalazła się w ostatniej szóstce gmin województwa małopolskiego. Więcej o samym rankingu i wynikach Bochni w artykule Duży sukces – 3 miejsce w Małopolsce i 37 w Polsce dla Bochni w inwestycjach za 2006-2008.

There are 1 comments