Reklama

Dobre zmiany w Twoim życiu zawodowym? Tak, potrafisz!

Jesteś znudzony brakiem interesującego zajęcia? Wydaje Ci się, że mało możesz? Chciałbyś mieć pieniądze na rozwijanie swoich pasji? Skorzystaj z okazji, która właśnie Ci się trafiła! Sprawdź ofertę Centrum Wsparcia „Kolping” w Brzesku!

Poczucie własnej skuteczności na rynku pracy możesz nabyć w działaniu ukierunkowanym na konkretny cel. W tym przypadku jest nim znalezienie pracy, która będzie nie tylko źródłem dochodu, ale przede wszystkim spełnieniem aspiracji i motywatorem do intensywniejszego życia. Poszukiwanie odpowiedniej pracy to zadanie, które należy traktować równie poważnie jak pracę zawodową, ponieważ tylko takie podejście zapewnia rezultaty. Stąd też niezwykle ważna jest strategia, która uwzględni zarówno sytuację wyjściową, jak i zamierzony efekt. To jednak jeszcze nie wszystko. Potrzeba do tego znajomości istniejących możliwości oferowanych przez instytucje rynku pracy i organizacje pozarządowe działające w tym obszarze.

Aby uniknąć przypadkowości działania, przed rozpoczęciem szukania pracy warto zorientować się kto może skutecznie wspomóc efektywne wejście na rynek pracy. Niewątpliwe jedną z najbardziej znanych organizacji wspierających rozwój zawodowy młodych ludzi w Małopolsce jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga, który z myślą o osobach jeszcze niepracujących stworzył bogatą ofertę bezpłatnych szkoleń i płatnych staży.

4137-20170529-uczestnicy
Uczestnicy projektu Tak, potrafię! podczas warsztatów wyjazdowych

Projekt „Tak, potrafię” adresowany do Małopolan w wieku 18-29 lat jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi zamieszkujących obszary wiejskie, którzy nie są aktywni zawodowo, nie uczą się oraz nie biorą udziału w szkoleniach. Pomysłodawcy projektu zakładają, że znalezienie dobrej pracy jest możliwe wówczas, gdy będzie poprzedzone merytorycznym przygotowaniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb korzystających. Dlatego też ścieżka wsparcia rozpoczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, prowadzi przez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe do specjalnie dopasowanych szkoleń bądź staży, które mają zagwarantować zatrudnienie po ich zakończeniu. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż zarówno za udział w szkoleniach jak i stażach uczestnicy otrzymują wynagrodzenie, a dla szczególnie zaangażowanych w samodzielne zatrudnienie przewidziano także dodatek aktywizacyjny wypłacany przez pierwsze trzy miesiące okresu zatrudnienia. Wszyscy uczestnicy projektu są objęci wsparciem specjalistów: m.in. coacha, psychologa, pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Ponadto uczestnicy projektu otrzymują zwroty kosztów dojazdu czy stypendium szkoleniowe.

Udział w projekcie „Tak, potrafię” realizowanym przez Centrum Wsparcia „Kolping” w Brzesku może być biletem wstępu do wielu przedsiębiorstw i instytucji, które znajdą się w gronie potencjalnych pracodawców. Szeroki wachlarz form wsparcia otwiera bowiem nowe możliwości i buduje lepszy status na rynku pracy. Pierwszy krok jednak zawsze należy do samego zainteresowanego. Czy podejmiesz wyzwanie?
Chcesz poznać szczegóły?

Skontaktuj się z nami:
Centrum Wsparcia „Kolping” w Brzesku
Plac św. Jakuba 3 Brzesko 32-800
tel.: 14 68 62 302
centrum.brzesko@kolping.pl
www.takpotrafie.kolping.pl

4137-20170529-grazyna-plachta-rzepka
Grażyna Rzepka Płachta – pośrednik pracy w Centrum Wsparcia „Kolping” w Brzesku

Co daje udział w takim projekcie?

Udział w projekcie ułatwia młodym ludziom wejście na rynek pracy, nabycie nowych kwalifikacji (dodatkowe uprawnienia i certyfikaty). Ponadto daje możliwość oceny siebie, swych predyspozycji zawodowych, daje przy okazji możliwość zawarcia nowych znajomości.
Ale na tym nie koniec, udział w projekcie daje realne szanse na stałe zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Pragnę nadmienić, iż udział w projekcie jest całkowicie darmowy dla uczestników.

Co konkretnego możecie Państwo zaproponować uczestnikom?

Projekt zakłada różne formy wsparcia, min. spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem. Szkolenia zawodowe (m. in. kursy zawodowe) w tym kursy przekwalifikujące lub doskonalące tj. kursy językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B, C , 4-miesięczne staże zawodowe, które umożliwią nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania określonego zawodu, a szczególnie polecamy bony szkoleniowe w ramach których uczestnik może skończyć kilka kursów.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba bierna zawodowo, nie ucząca się w trybie dziennym oraz nie biorąca udziału w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych. Ważne jest również miejsce zamieszkania ponieważ w chwili obecnej rekrutujemy już tylko osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich Małopolski.

Opracowanie – Józef Sikorski
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

4137-20170529-ulotka

4137-20170529-logotypy
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).