Utrudnienia dla kierowców z powodu uroczystości strażackich

Dzisiaj w Bochni odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Ze względu na rangę uroczystości, połączoną z dużą ilością uczestników, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, wystąpiła konieczność czasowego wyłączenia części ulic podczas samych uroczystości, jak również podczas przemarszów pododdziałów.

Czasowo w godz. 9:00-15:00 wyłączone z ruchu są następujące ulice:

– Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sądeckiej,

– ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Mickiewicza obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy, ograniczenie w ruchu nie dotyczy mieszkańców,

– ul. Wolnica, ul. Rynek, ul. Św. Kingi, ul. Szewska,

– w zawiązku z defiladą i przemarszem pododdziałów wystąpią czasowe utrudnienia na ul. Solnej, Dominikańskiej, Kościuszki, Floris, Trudnej, Poniatowskiego.

– ul. Krzeczowska na odcinku przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP będzie wyłączona z ruchu w godz. 7-15.