778 maturzystów rozpoczęło egzamin dojrzałości

Maturzyści rozpoczęli 4 maja maraton związany z egzaminem dojrzałości. Na początek zdają język polski na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W sumie przystąpią do trzech egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki oraz wybranego ‎języka obcego. Zastępuje on również wstępny egzamin do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako jedno z kryteriów w procesie rekrutacji.

Na terenie Bocheńszczyzny, ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński, do matury przystąpiło 778 abiturientów.

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni: 261
II Liceum Ogólnokształcące w Bochni: 51
Zespół Szkół nr 1 w Bochni: 278
Zespół Szkół nr 2 w Bochni: 60
Zespół Szkół nr 3 w Bochni: 111
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie: 17

Egzaminy dojrzałości trwają w tym roku od 4 do 24 maja 2017 roku.

Połamania piór!