J. Balicki: połączyć II etap KN2 z pętlą autobusową

Koncepcja dokończenia obwodnicy północno-zachodniej nie zakłada połączenia jej z ul. Legionów Polskich – zwraca uwagę Jan Balicki. Przewodniczący Rady Miasta uważa, że spowoduje to utrzymanie dużego ruchu na osiedlu i wnioskuje o wykonanie łącznika od pętli autobusowej.

Jan Balicki zwrócił uwagę, że niedawno wybrano podmiot, który przygotuje projekt dalszego etapu drogi KN2. Istniejąca aktualnie koncepcja nie zakłada połączenia nowo budowanej drogi z ul. Legionów Polskich, co oznacza że połączenie osiedla Niepodległości i jego centrum wybudowaną już ulicą Rotmistrza Pileckiego i ulicą Brodzińskiego nadal odbywać się będzie przez ulicę Legionów Polskich – czytamy w interpelacji z 27 kwietnia.

Zdaniem przewodniczącego rady miasta, brak dróg „promienicznie wyprowadzonych z centrum osiedla do KN2 niepotrzebnie utrzyma niezmienione natężenie ruchu pojazdów na ul. Legionów Polskich, którą będzie musiał przejeżdżać każdy samochód jadący na os. Niepodległości”. Ograniczy to także możliwość obustronnego parkowania pojazdów na tej ulicy – uważa Jan Balicki.

Gdyby nowo budowana ulica była połączona z ulicą Legionów Polskich choć jedną poprzeczną drogą, znacząco zmniejszyłby się ruch na ul. Legionów Polskich, co pozwoliłoby także na wykorzystanie jezdni na tej ulicy na dodatkowe miejsca parkingowe, których w tych miejscach obecnie brakuje – uzasadnia radny.

Jan Balicki wnioskuje o takie zaprojektowanie i wykonanie drogi, by co najmniej w rejonie pętli autobusowej, połączona ona została z ul. Legionów Polskich.