Robert Dudek wiceszefem policji w Bochni

Podinspektor Robert Dudek został I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. Ma 53 lata, w policji służy od 26 lat, jest wieloletnim szefem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego bocheńskiej jednostki.

Podinspektor Robert Dudek jest absolwentem Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Elektrycznej. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 r. jako Policjant Komisariatu Policji XIII w Krakowie w Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej. Od 1993 pełnił służbę jako asystent, a następnie specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Bochni. W kwietniu 2003 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Bochni i przez wiele lat z funkcją tą łączył zadania Oficera Prasowego bocheńskiej Policji.

Zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od dnia 18 kwietnia 2017 roku pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.

W trakcie służby podinsp. Robert Dudek ukończył szereg kursów zawodowych i specjalistycznych: m.in.: studium podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 1996 roku, kurs dla oficerów prasowych w Szkole Policji w Słupsku i kursu managerski w Szkole Policji w Pile w 2003 roku, a także kurs zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2013 roku.