Ogłoszenie o przetargu – SM „Hutnik”

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Bochni, ul. Karolina 7, 32-700 Bochnia ogłasza pisemny przetarg ofertowy, dwuetapowy, nieograniczony na wykonanie częściowego docieplenia budynku wielorodzinnego.

Przedmiotem przetargu jest określenie wartości wykonania dwóch etapów docieplenia ścian zewnętrznych budynku położonego przy ul. Karolina 7 w Bochni zgodnie z „Projektem budowlanym docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karolina 7 na działce nr 2323/11w Bochni”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca w szczególności warunki wymagane od wykonawców, miejsce i termin składania ofert, kryteria oceny ofert oraz projekt budowlany są dostępne w siedzibie Spółdzielni, ul. Karolina 7 kl. IV w Bochni w poniedziałki w godzinach 9.00 – 10.00 i wtorki 16.00 -18.00. Dokumenty te mogą być także wysłane drogą pocztową na prośbę zainteresowanych. Osoba upoważniona do kontaktu: Jacek Matrejek tel. 14 6960047, 609428620, e-mail: smhutnikbochnia@gmail.com.

Termin składania ofert do 10.05.2017r.
Termin wykonania prac do 30.10.2017r.

Zarząd Spółdzielni