Budynek „Mechanika” będzie miał nową elewację

Powiat dostał 1,2 miliona złotych dofinansowania na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni. Remont obejmie modernizację energetyczną budynku głównego oraz budynku warsztatów Zespołu Szkół nr 1 w Bochni.

Całkowita wartość prac wyniesie ponad 2 miliony złotych, z czego ponad 800 tysięcy złotych to wkład własny powiatu.

Modernizacja będzie polegać m.in. na wymianie instalacji c.o., dociepleniu stropodachu sali gimnastycznej, budynku głównego oraz warsztatów jak również dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej – wyjaśnia starosta Węgrzyn

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz poprawy jakości powietrza w mieście Bochnia poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej budynków spowoduje wymierne korzyści natury ekonomicznej i oszczędnościowej, polegające na obniżeniu kosztów ogrzewania oraz redukcji kosztów utrzymania budynków.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR