Matematyczny sukces ucznia Zespołu Szkół nr 1

Uczniowie „Mechanika” wzięli udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Matematyka w Technice dla Technika” skierowanym do maturzystów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Do etapu finałowego zakwalifikował się uczeń Mechanika Kamil Skomro z klasy 4F o profilu technik informatyk.

Finał odbył się na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Komisja konkursowa, której przewodniczył dr inż. Mirosław Malec, wyłoniła 7 laureatów, wśród których znalazł się Kamil Skomro zajmując bardzo wysokie II miejsce.

W tym roku o indeks Politechniki Lubelskiej rywalizowało aż 1150 uczniów ze 100 szkół województw: małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego, zatem jest to imponujący rezultat ucznia Mechanika. Przykład Kamila pokazuje, że warto podejmować trud nauki i chęci uczestnictwa w konkursach.

Była to już siódma edycja tego konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską.