Wykład proboszcza parafii św. Mikołaja o nowej ewangelizacji

„Idźcie i głoście. Wprowadzenie do tematu roku duszpasterskiego” to problematyka wykładu, którego można było wysłuchać 1 marca w bocheńskim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Prelekcję wygłosił ks. dr Wojciech Gałda – proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni.

„Idźcie i głoście” – temat nowego roku duszpasterskiego jest odpowiedzią Kościoła na wyzwanie obecnych czasów. Wyzwaniem tym jest „nowa Ewangelizacja”, potrzeba głoszenia Ewangelii nowym pokoleniom. Szczególnym patronem „nowej Ewangelizacji” w Polsce jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który swoją działalnością wskazywał na nieustającą aktualność nakazu Jezusa: „Idźcie i głoście” – mówił ks. dr Wojciech Gałda.

Wykładu wysłuchali licznie zgromadzeni członkowie i sympatycy stowarzyszenia oraz goście: Elżbieta Adamska (asystentka wiceminister zdrowia – Józefy Szczurek-Żelazko), dr Teofil Wojciechowski (historyk), Barbara Hałas (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni), Krystyna Janus (przedstawicielka Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej), nauczyciele bocheńskich szkół ponadgimnazjalnych wraz młodzieżą.