Reklama

Rewaloryzacja Plant: trzecie podejście również nieudane

Władze Bochni unieważniły trzeci już przetarg na dokumentację rewaloryzacji Plant Salinarnych. Poszukiwano podmiotu, który opracowałby dokumenty umożliwiające wystąpienie o unijną dotację na wykonanie potrzebnych tam inwestycji.

Do tej pory urzędnicy nie mieli szczęścia do wykonawców rewaloryzacji Plant. Na początku 2016 roku magistrat rozwiązał umowę z pierwszym wykonawcą, bo ten uznał że zapisy planu przestrzennego nie pozwalają mu zaprojektować wszystkich wymaganych w umowie rozwiązań.

Do drugiego przetargu nie przystąpił żaden podmiot. Niedawno ogłoszono kolejne trzecie już podejście. Tym razem projekt rewaloryzacji Plant zakładał dodatkowo ujęcie budynku posalinarnego oraz dawnej lodowni i dostosowanie ich do nowych funkcji. W tej ostatniej magistrat bezskutecznie jak dotąd planował umiejscowić toaletę publiczną.

Zgłosiły się dwie zainteresowane firmy. Tę z niższą ofertę odrzucono, natomiast druga firma oferowała usługę za 487 400 zł. To więcej niż przygotowany przez miasto budżet: 250 tys. zł. Tym samym postępowanie unieważniono.

BIP
BIP