Posłanka Józefa Szczurek-Żelazko o Sejmie i pracy w komisjach sejmowych

Pierwszy rok pracy Pani Poseł w Sejmie, to czas aktywnego włączania się w pracę poszczególnych komisji sejmowych: Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Zdrowia.

Dodatkowo należy do: Parlamentarnego Zespołu ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych,Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia,Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, Parlamentarnego Zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Ponadto, Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazo pracuje w Parlamentarnym Zespole ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej jako wiceprzewodnicząca, w Parlamentarnym Zespole ds. Praw Pacjenta jako skarbnik oraz pełni funkcję przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych.

Od samego początku w Sejmie pojawiła się potrzeba dostrzeżenia problemów , z którymi borykają się szpitale powiatowe. Zaistniała potrzeba zaakcentowania roli tego typu szpitali. Stąd zrodziła się idea założenia sejmowego Zespołu, który już teraz odgrywa dużą rolę w przygotowaniu projektu reformy dotyczącej utworzenia sieci szpitali. Zespół wypracował stanowisko w tym temacie i przekazał władzom resortu. Dzięki pracy Zespołu i rozmowom z Ministrem Zdrowia planowane zmiany na pewno uwzględnią rolę i znaczenie takich szpitali w systemie. Pani Poseł jest członkiem zespołu ds. organizacji ochrony zdrowia, który również skupia dobrych fachowców będących przez lata związanymi ze służbą zdrowia. Również w tym zespole wypracowywane są konkretne propozycje zmian wspólnie z działaniami ministra Konstantego Radziwiłła. Wspólnym celem pracy zespołów jest to , aby służba zdrowia była dla pacjentów, co wiąże się z wysoką dostępnością świadczeń potrzebnych w danym rejonie a nie tylko tych, które są opłacalne.

Parlamentarzystka jest szczególnie zaangażowana w prace na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Jest związana ze służbą zdrowia i korzysta ze swojego doświadczenia. Wspiera również ważne projekty dla całego regionu. Cieszy ją fakt, że dzięki dobrej współpracy m.in. z zarządem Kopalni Soli w Bochni udało się wesprzeć ten wyjątkowy w naszym regionie skarb kultury dodatkowymi środkami z budżetu państwa z przeznaczeniem na uszczelnienie wyrobisk.

Po upływie tych już ponad 12 miesięcy jestem zadowolona przede wszystkim z efektów pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dobra zmiana przekształciła się w dobry rok dla Polski, a wszystko wskazuje na to, że na kolejne lata też można popatrzeć z optymizmem. Lepsza przyszłość polskich obywateli jest w naszym wspólnym interesie – mówi posłanka.