Łapanów: koryto Stradomki zabezpieczono przed powodzią

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przeprowadził w tym roku remont wałów przeciwpowodziowych w Łapanowie. Prace polegały na likwidacji zadrzewień, ubytków, lisich nor, kolein oraz wykoszeniu porostów.

Oprócz tego w Łapanowie i Grabiu dokonano konserwacji potoków (odmulenie, wycięcie gałęzi, naprawa uszkodzonych koryt ściekowych i krat ażurowych na skarpach brzegów): w Łapanowie na odcinku 660 mb – od rzeki Stradomki aż nad restaurację Herbowa, w Grabiu na odcinku 700 mb – od rzeki Stradomki w kierunku Niwy. MZMiUW zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i środowiskowej na modernizację wałów w Łapanowie oraz na likwidację szkód powodziowych na całym odcinku rzeki Stradomka – od źródeł aż do ujścia do rzeki Raby.

Jak już informowaliśmy na łamach mojaBochnia.pl, Starostwo uruchomiło system monitoringu powodziowego dla powiatu bocheńskiego. Inwestycja ta kosztowała ponad 93 tys. zł. Telemetryczna stacja hydrologiczna powstała na rzece Stradomka w Łapanowie. Powstał też system SMS dla służb zarządzania kryzysowego służący do ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym. Przy budowie stacji zastosowano urządzenia o wysokim standardzie zgodne z normami obowiązującymi w Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej.