Powstał system monitoringu powodziowego dla powiatu

Starostwo uruchomiło system monitoringu powodziowego dla powiatu bocheńskiego. Inwestycja ta kosztowała ponad 93 tysiące złotych.

Telemetryczna stacja hydrologiczna powstała na rzece Stradomka w Łapanowie. Powstał też system SMS dla służb zarządzania kryzysowego służący do ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym. Przy budowie stacji zastosowano urządzenia o wysokim standardzie zgodne z normami obowiązującymi w IMGW.

Ponadto w wyniku podpisania stosownych umów z IMGW do systemu przeciwpowodziowego powiatu bocheńskiego zostały włączone:

1. hydrologiczne stacje telemetryczne:
– na rzece Uszwica: Lipnica Murowana
– na rzece Stradomka: Łapanów, Stradomka
– na rzece Raba: Dobczyce, Proszówki
– na rzece Wisła: Kraków Bielany, Sierosławice, Popędzynka

ww3_46

ww2_50

2. stacje meteo (pomiar wielkości opadów) w miejscowościach: Jodłownik, Rozdziele, Lipnica Murowana, Łazy, Stradomka, Dobczyce.

Służby zarządzania kryzysowego bocheńskiego starostwa otrzymały dostęp do aplikacji MONITOR IMGW PIB, która dostarcza obszerną wiedzę na temat bieżących zjawisk pogodowych. Pozwala śledzić parametry wszystkich stacji telemetrycznych. Umożliwia sortowanie danych, wykonywanie prognoz rozwoju zjawisk i generuje ostrzeżenia dla poszczególnych obszarów. Narzędzie to jest szczególnie przydatne podczas trwania powodzi, gdyż pozwala przewidywać rozwój sytuacji powodziowej.

ww1_51

Możliwość automatycznego śledzenia parametrów z wybranych stacji, również znajdujących się poza granicami powiatu, generowanie alarmów SMS oraz możliwość korzystania z zasobów MONITORA IMGW PIB daje powiatowym i gminnym służbom zarządzania kryzysowego narzędzie do wczesnego reagowania na ewentualne zagrożenia powodziowe, a tym samym pozwala ograniczać skutki – mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.