Powiat ustabilizował osuwisko w Trzcianie

Ponad 1,2 milion złotych pochłonęło zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska, zakończyła się ważna dla mieszkańców Trzciany inwestycja.

Inwestycja zrealizowana została dzięki pozyskanym przez Powiat Bocheński środkom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej Trzciana – Łąkta Górna w miejscowości Trzciana” w wysokości ponad 900 tys zł.

Zakres robót obejmował stabilizację osuwiska w obrębie drogi powiatowej polegającą na wykonaniu konstrukcji oporowej, zamontowane zostały pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstał dren francuski, rów jak również wymieniono grunt w korpusie drogi oraz na skarpie. Na skarpie wykonano także opaskę w postaci narzutu z głazów.

Przebudowie uległa nawierzchnia drogowa, powstał chodnik i pobocza. Zmodernizowano zjazdy i drogi dojazdowe, powstały również nowe studzienki, a istniejące zostały przebudowane.

Teren Powiatu Bocheńskiego jest narażony na pojawianie się osuwisk. Mamy kilka istniejących, niestety pojawiają się co jakiś czas nowe. W styczniu będziemy składać kolejne wnioski na zabezpieczenie osuwisk i przygotowanie dokumentacji – mówi starosta Ludwik Węgrzyn.