Dożynki gminy Drwinia w Świniarach – zdjęcia

Wielkie święto poświęcone złożeniu hołdu dla trudu rolniczej pracy odbyło się w niedzielę 28 sierpnia w Świniarach w gm. Drwinia. Zgodnie z pradawną tradycją dożynki rozpoczynał barwny korowód, który prowadzili starostowie oraz gospodarz gminy. Jednak tym razem było trochę inaczej niż zwykle.

Stało się to za sprawą mieszkańców Świniar, którzy na rogatkach miejscowości zatrzymali bryczkę ze starostami dożynek Barbarą i Markiem Żmudzkimi oraz wójtem gminy Janem Pająkiem, by zaprezentować w odegranej scence drogę chleba – od ziarenka do bochenka.

Przyniesiony snopek zboża został błyskawicznie wymłócony cepami, a następnie omłoty zasypano do młynka. Teraz, ku zaskoczeniu wszystkich, żniwiarze zaprosili wójta do pracy. Miał on oddzielić ziarno od plewy. Zadanie zostało zrealizowane, a efektem końcowym był pięknie wypieczony bochen chleba, który przekazany został Starostom Dożynek.

Barwny korowód dożynkowy ruszył w stronę stadionu, który był miejscem centralnych uroczystości. Na czele pochodu jechali strażacy z miejscowej OSP , za nimi jeźdźcy na koniach, w przystrojonym wozie konnym kapela Groblanie, a dalej przedstawiciele sołectw w strojach krakowskich z wieńcami dożynkowymi, które były dziełem pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgodnie z tradycją, uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji rolników. Sprawowali ją proboszczowie trzech parafii, które obejmują obszar gminy Drwinia. Koncelebrze przewodniczył ks. Antoni Zoń, a uczestniczyli w niej: ks. Józef Piech i ks. Roman Kopacz.

Po zakończonej mszy św. wójt Jan Pająk wraz ze Starostami Dożynek powitał zaproszonych gości, wśród których byli obecni między innymi: poseł Władysław Kosiniak – Kamysz, posłankę Józefę Szczurek – Żelazko reprezentowała asystentka Paulina Rudnik, starosta powiatu Ludwik Węgrzyn,
radny powiatu Tadeusz Wadas, wójtowie gmin sąsiednich oraz wielu gości, którzy swoją obecnością uświetnili święto plonów w gminie Drwinia.

Wśród artystów zaproszonych przez organizatorów był zespół Masters, który swoim występem rozbawił licznie zgromadzoną publiczność.

Tradycją dożynek jest konkurs wieńców, w którym wybierane są spośród pięknych te najpiękniejsze. W tym roku jury konkursu w składzie: Bogusława Daniel-Zieja, Paulina Pląder i Dorota Szydłowska miało duży kłopot z wyborem ponieważ wszystkie wieńce były zrobione wyjątkowo.

Jednak spośród wszystkich pięknych wyłoniono te, które zdobyły nagrody:

I miejsce wieniec sołectwa Niedary,
II miejsce wieniec sołectwa Wyżyce,
III miejsce wieniec sołectwa Drwinia.

Specjalne wyróżnienie otrzymał wieniec sołectwa Świniary.

Największe emocje towarzyszyły konkursom, w których rywalizowali sołtysi. Doping publiczności, godny stadionów olimpijskich, zagrzewał do zaciętej walki sołtysów w wyścigach ze świnkami, slalomie z dużą dynią na taczkach, zbijaniu balonów cepami, ubijaniu piany, wyszukiwaniu jajek w stogu, czy też obieranie jabłka na najdłuższą obierkę. Ostrą rywalizację sołtysów zakończył sprawiedliwy podział nagród – wszyscy otrzymali jednakowe nagrody.

Po wręczeniu nagród publiczność mogła wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej Grobla.

O godzinie 20:00 rozpoczął się występ Gwiazdy Wieczoru Kasi Cerekwickiej, który zgromadził liczne rzesze fanów i fanek – zwłaszcza młodszego pokolenia.

Dożynki zakończyła wspólna zabawa, która trwała do północy. Piękna słoneczna pogoda podczas całego dnia oraz ciepła noc sprawiły, że goście tłumnie przybyli do Świniar i bawili się wspaniale.

Organizatorzy gminnych dożynek dziękowali szczególnie serdecznie mieszkańcom Świniar za przygotowanie i pomoc w organizacji. Słowa podziękowania kierowane były do Sołtysa i Radnej ze Świniar, Starostów Dożynek, Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały wieńce i potrawy regionalne, sołtysów, strażaków z OSP, klubu GKS Drwinia, Spółce Pastwiskowej i wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości.

Specjalne podziękowania kierowane były do sponsorów i osób wspierających organizację dożynek: KBS w Drwini, PlastBud Bochnia, Gomar Stal, MaksBud Świniary, PalMar przewozy autokarowe, SKR w Drwini, Sklep Tęcza Świniary, Sklepy spożywcze Jan Mikler, Firma Simon Jerzy Zajma.