Będzie remont 1,5 km wałów na Wiśle w Świniarach

W najbliższych tygodniach odbędzie się remont wału Wisły w miejscowości Świniary na odcinku 1,5 km. Występowały na nim liczne przesiąki stanowiące zagrożenie dla stabilności wału podczas wysokiego poziomu wód rzeki Wisły. Szczególnie niebezpieczna sytuacja miała miejsce podczas powodzi w 2010 r. kiedy przeciekający wał uszczelniany był tysiącami worków z piaskiem, które doraźnie uchroniły go przed przerwaniem.

Prace, które będą prowadzone w najbliższych miesiącach obejmą m.in. wyrównanie korony z zachowaniem jej istniejącej szerokości 3,5 m, wykonanie na całym odcinku przesłony przeciwfiltracyjnej metodą wgłębnego mieszania gruntu z mieszanką cementową wykonanej w stopie wału od strony odwodnej. Od strony odwodnej skarpy wału przewidziano ułożenie bentomaty zakotwionej za przesłoną u podnóża wału oraz w koronie wału.

Na remontowanym odcinku korona wału zostanie utwardzona tłuczniem kamiennym na podsypce piaskowej. Prace obejmą także remont ławeczki o szerokości 3,0 m po stronie odpowietrznej na długości 1459 mb poprzez jej utwardzenie płytami żelbetowymi na podsypce piaskowo-żwirowej na geowłókninie, remont przejazdu wałowego poprzez jego utwardzenie tłuczniem kamiennym oraz remont istniejących schodów skarpowych.

Zaplanowane roboty pochłoną ponad 2 mln zł.