Reklama

Magistrat odstąpił od umowy na projekt rewaloryzacji Plant – oświadczenie

„Pomimo negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z tym zmuszeni więc byliśmy do odstąpienia od umowy” – czytamy w komunikacie urzędu miasta na temat rewaloryzacji Plant Salinarnych. Jak informowaliśmy wczoraj, Invest Solid nie wykonuje już prac projektowych.

Oto informacja przesłana przez Andrzeja Koprowskiego, asystenta burmistrza Bochni:

Urząd Miasta Bochnia informuje, iż pomimo negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z tym zmuszeni więc byliśmy do odstąpienia od umowy, dla zadania pod nazwą „Rewaloryzacja Plant Salinarnych w Bochni”.

Jednocześnie wskazujemy, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie w/w zadania w celu wyłonienia nowego Wykonawcy. Termin naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.1 „Ochrona i opieka nad zabytkami” został zmieniony.

Aktualnie wyznaczona data to maj 2016 r. co ma kluczowe znaczenie dla opracowania dokumentacji projektowej.