Środa: spotkanie przedwyborcze Bogdana Kosturkiewicza i Zbigniewa Cichonia

Bogdan Kosturkiewicz, kandydat na posła na Sejm RP zaprasza na spotkanie przedwyborcze. Weźmie w nim również udział Zbigniewa Cichonia – kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość na senatora.

Spotkanie odbędzie się w środę 7 października o godz. 19.00 w sali kameralnej kina „Regis” w Miejskim Domu Kultury w Bochni. Będzie ono otwarte dla publiczności.

Podczas spotkania zostanie dokonana prezentacja obu kandydatów i przedstawione ich programy wyborcze. Przewidziane są także pytania od mediów i publiczności.

Zbigniew Jan Cichoń – kandydat na senatora

Urodzony w 1952 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat, obrońca i promotor praw
człowieka, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, współzałożyciel i od 2003 roku prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej.

W latach 1982-1989 obrońca osób dotkniętych represjami reżimu
komunistycznego.

W pierwszych wyborach samorządowych w nowej Polsce radny Miasta i Gminy Wieliczka i członek Zarządu wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego.

Dwukrotnie wybrany na Sędziego Trybunału Stanu. Od 10 lat członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Senator, wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim w latach 2007-2011.Mieszkaniec Wieliczki. Żonaty, ojciec dwojga dzieci.

Bogdan Tomasz Kosturkiewicz – kandydat na posła

Urodzony i zamieszkały w Bochni, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, doktor nauk technicznych, adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Współautor projektów badawczych, realizowanych dla United States Department of Energy oraz Knowledge and Innovation Community.

Burmistrz miasta Bochni w latach 2006-2010.

Mieszkaniec Bochni. Żonaty, tata dwóch dorosłych synów.