Żegocina: 1,6 mln zł na osuwisko i remont drogi

Powiat bocheński dostał 1,6 mln zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska oraz odbudowę drogi w Żegocinie.

Zakres prac będzie obejmował remont nawierzchni drogowej, poboczy, rowów oraz remont istniejącego drenu. W ramach prowadzonych działań odtworzona zostanie jezdnia, powstanie konstrukcja oporową oraz wyprofilowana skarpa.

Pozyskane środki pozwolą na wyremontowanie odcinka, na którym występowały utrudnienia komunikacyjne, a jest to znaczący szlak komunikacyjny pomiędzy Żegociną a Rajbrotem – mówi starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

Całkowity koszt to 2,2 miliona złotych, a osuwisko zostanie ustabilizowane do końca roku. Dofinansowanie przyznane w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.