Planują zbiornik retencyjny dla os. Jana-Murowianka

Władze Bochni chcą zabezpieczyć osiedle św. Jana-Murowianka przed zalewaniem przez wodę opadową. Wielokrotnie po obfitych ulewach, woda z obwodnicy miasta płynęła strumieniami przez osiedle. Jednym ze sposobów ma być wybudowanie tzw. suchego zbiornika retencyjnego.

Zbiornik miałby powstać na działce o powierzchni 13 arów położonej przy ul. Murowianka. Obecnie jest ona własnością Skarbu Państwa. W pakiecie uchwał na najbliższą sesję jest projekt dotyczący nieodpłatnego nabycia prawa własności do tej działki.

Skarb Państwa na terenie województwa małopolskiego reprezentuje wojewoda, a na naszym terenie Starostwo Powiatowe. Graniczące, pobliskie działki są własnością Gminy Miasta Bochnia. Zaprojektowanie zbiornika będzie możliwe po przejęciu działki stanowiącej przedmiot uchwały. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla miasta, jest nieodpłatne przejęcie działki, dlatego o takie rozwiązanie wystąpiono – wyjaśnia Andrzej Koiprowski, asystent burmistrza Bochni.

Zgodnie z założeniem, budowa zbiornika suchego będzie miała kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia osiedla św. Jana-Murowianka przed dalszym zalewaniem. Znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego po usytuowaniu zbiornika retencyjnego będzie nie do przecenienia, jednak prace projektowe mogą się rozpocząć w momencie przejęcia działki i dopiero wtedy będzie można dokładnie planowanie, oraz hydro-techniczne rozwiązania gromadzenia i odpływu wody – dodaje Andrzej Koprowski.

Niedawno miasto rozstrzygnęło przetarg na przebudowę sieci kanalizacji opadowej w rejonie osiedla św. Jana-Murowianka. Koszt inwestycji to ponad 1,93 mln zł, a jej zakres to budowa odcinka kanalizacji opadowej wraz z pompownią wód opadowych i zasilaniem energetycznym przy zbiegu ulic Floris, Fischera i Murowianka, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji opadowej w rejonie osiedla Św. Jana-Murowianka, wreszcie przebudowa wylotu kanalizacji opadowej do potoku dla wód opadowych spływających z ulicy Nad Babicą z odcinkiem kanalizacji opadowej wraz z odwodnieniem liniowym przy ulicy Fischera i Nad Babicą.

Budowa kanalizacji to jest zabezpieczenie osiedla na wiele lat do przodu. Dokończenie pewnych modernizacji które wcześniej zostały uczynione, dopracowanie pewnych rozwiązań, które dotyczą dolnej części deptaka, który ciągnie się od ul. św. Jana, czyli przy „czerwonej kamienicy”, to wymaga dołożenia wszelkich starań i pieczołowitości po to, żeby wyeliminować zagrożenia, które do tej pory nam dokuczały – mówi burmistrz Stefan Kolawiński.

Oczekuję, że będę mógł spać spokojnie, jak będzie ulewny deszcz. Jeździłem w czasie ulewnego deszczu i na os. Jana i po Chodenicach po to, żeby mieć świadomość tego, jak to wygląda. Mam świadomość tego, jak wielkim zagrożeniem jest woda opadowa, która spływa poprzez różnego typu wykonane przez nas wszystkich utwardzenia i trzeba naprawdę bardzo pieczołowicie, z największą troską, podejść do całego zagadnienia, bowiem życie ludzkie, również dorobek życia mieszkańców, jest wartością, która jest bardzo wielkim stymulatorem w ogóle sposobu myślenia o wodzie opadowej jako takiej – dodaje burmistrz.

Przebudowa kanalizacji opadowej w rejonie os. św,. Jana-Murowianka ma być zakończona 30 września.