Kontrole policji w sklepach

Wczoraj bocheńscy policjanci przeprowadzili działania mające na celu ujawnienie sprzedawców, którzy nie respektują zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia. W efekcie ujawniono trzy przypadki sprzedaży papierosów małoletnim.

Realizując Inicjatywę Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Kampania „Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18 – Małopolska” wczoraj bocheńscy policjanci przeprowadzili działania mające na celu ujawnienie sprzedawców, którzy nie respektują zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.

Efektem kilkugodzinnych działań policjantów Sekcji Prewencji KPP w Bochni (pełniących służbę wyjątkowo w tym celu bez umundurowania) było wylegitymowanie kilkunastu nieletnich palących papierosy, a także ujawnienie trzech przypadków sprzedaży papierosów małoletnim. Takie wykroczenie zgodnie z taryfikatorem wykroczeń skutkuje zaproponowanie sprzedawcy mandatu karnego – w kwocie 500 zł.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu zabrania również sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania. Nie zastosowanie się do tego przepisu skutkuje mandatem w wysokości 100 zł.

W przypadku wątpliwości, co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe (podobnie jak i w przypadku sprzedaży alkoholu) ustawodawca wprowadził prawo żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.

Drugim istotnym elementem Kampanii jest edukacja sprzedawców (przypomnienie) o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych małoletnim, grożących konsekwencjach łamania tego zakazu, uprawnienia, które pozwalają sprzedawcy żądać dokumentu potwierdzającego pełnoletniość nabywcy jak również umiejętność odmawiania sprzedaży. W tym celu policjanci podczas spotkań zorganizowanych przez Urzędy Gmin omawiają przedstawioną powyżej tematykę, przekazując również niezbędne materiały profilaktyczne. W ubiegłym roku – podczas poprzedniej edycji Kampanii – w spotkaniach uczestniczyło około 100 sprzedawców z terenu gminy Drwinia, Rzezawa i Żegocina. Na terenie miasta Bochni działania prowadziła Straż Miejska. W tym roku spotkania zorganizują Urząd Gminy w Bochni i Łapanowie.

Podczas tych spotkań omawiana jest również tematyka odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu osobom małoletnim oraz zagadnienia prewencji kryminalnej.

Podczas wspomnianych działań policjanci nie byli również obojętni na problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (publicznych). Sześciu „smakoszy” alkoholu zostało ukaranych 100-złotowymi mandatami karnymi.