Władze zapory w Dobczycach chcą zwiększyć rezerwę powodziową

Władze zapory w Dobczycach chcą zwiększenia rezerwy powodziowej na zbiorniku o 21,5 mln m3. Taki wniosek zostanie niebawem skierowany do marszałka województwa. Miałoby to pomóc zabezpieczyć przed powodzią tereny poniżej zbiornika, m.in. okolice Bochni.

W maju 2010 r. doszło do podtopienia kilku miejscowości położonych wzdłuż Raby. Rezerwa powodziowa wynosiła wówczas 33 miliony metrów sześciennych. Do Raby poniżej zapory wpada też wyjątkowo wysoka wówczas Stradomka, co spotęgowało falę powodziową. W przyszłości władze zapory chciałyby tego uniknąć. Dlatego trwa opracowywanie nowej instrukcji.

Aktualnie mamy rezerwę w wysokości 33 milionów metrów sześciennych, ma być ona zwiększona do wielkości 54,5 miliona metrów sześciennych. Od marszałka województwa małopolskiego zależy, czy instrukcja zostanie zatwierdzona. Chciałem przypomnieć historię z 2011 roku, po powodzi z 2010 roku RZGW wystąpiło z wnioskiem o zwiększenie rezerwy, wtedy proponowana była wielkość 40 milionów metrów sześciennych. Ale niestety ta instrukcja nie została zatwierdzona przez marszałka województwa – powiedział na sesji rady powiatu w Bochni kierownik zapory Rafał Słonka.

Podczas wtorkowej sesji rada powiatu bocheńskiego przyjęła rezolucję, w której apeluje do Marka Sowy, marszałka województwa małopolskiego o zgodę na zwiększenie rezerwy powodziowej na zbiorniku w Dobczycach.

Zbiornik w Dobczycach działa od 1986 r. (budowa trwała od 1973 r.). Jego funkcje to zaopatrzenie w wodę Krakowa, ale również Dobczyc, Sieprawia i innych miejscowości, a także ochrona przeciwpowodziowa. Maksymalna pojemność zbiornika wynosi obecnie 141 milionów metrów sześciennych.

Oto jej treść:

Katastrofalna powódź, jaka nawiedziła Małopolskę Powiat Bocheński – w 2010 roku, a także w maju 2014 roku powodując groźne wezbrania między innymi rzeki Raba oraz biorąc pod uwagę straty, jakie ponieśli mieszkańcy i samorządy naszego powiatu, zobowiązują nas do poszukiwania rozwiązań zmierzających do zminimalizowania zagrożenia powodziowego w przyszłości.

Działając w imieniu mieszkańców powiatu bocheńskiego, a szczególnie mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż rzeki Raba, poniżej Zbiornika Dobczyckiego, Rada Powiatu Bocheńskiego wnioskuje do Pana o wyrażenie zgody na znaczne zwiększenie rezerwy powodziowej, co poprawiłoby bezpieczeństwo przeciwpowodziowe powiatu bocheńskiego.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie planuje złożenie wniosku o nowe pozwolenie wodno-prawne oraz o zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą. W związku z tym nadarza się sprzyjająca okazja pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku. Proponowana zmiana zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Raby poniżej Zbiornika w Dobczycach.