S. Pacura: Ze środków własnych powiatu będzie przebudowane 3,7 km dróg

„Poranna Kawa” z wicestarostą brzeskim Stanisławem Pacurą.