Burmistrz oświadcza ws. śledztwa CBA

Wraca sprawa, poruszona w interelacji podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Burmistrz Stefan Kolawiński odniósł się do słów swojego poprzednika Bogdana Kosturkiewicza i zapewnił, że nie donosił na niego do CBA.

O sprawie dyskutowanej na październikowej sesji rady miejskiej, informowalismy tutaj.

Według dokumentów przedstawionych dzisiaj przez burmistrza dziennikarzom, 7 stycznia 2011 r. do urzędu miasta wpłynęło pismo od CBA z prośbą o podanie informacji, czy poprzdnik Stefana Kolawińskiego zapłacił za cykl pięciu spotkań „Porozmawiajmy o…” zorganizowanych mięzy I a II turą wyborów.

Urząd Miasta Bochnia informuję, iż na rachunek bankowy oraz do kasy Urzędu Miasta Bochnia jak również jednostek podległych i spółek miejskich (tj. świetlica w Kurowie, świetlica Baza BZUK, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 2, świetlica w Dołuszycach) nie wpłynęły żadne środki z tytułu wynajęcia sal w celu przeprowadzenia wyżej wymienionych spotkań przez byłego burmistrza Miasta Bochni dr inż. Bogdana Kosturkiewicza. Z kolei Miejski Dom Kultury obciążył kwotą 109,80 zł (fa VA T 786/MDK/12/2010) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość tytułem wynajmu sali na spotkanie wyborcze Bogdana Kosturkiewicza z mieszkańcami w dniu 29 listopada 2010 r. – czytamy w odpowiedzimagistratu z 18 stycznia 2011 r.

Oświadczenie

W związku z wypowiedziami Radnego Rady Miasta Bochnia p. Bogdana Kosturkiewicza wygłoszonymi podczas dyskusji na temat interpelacji złożonej przez Radnego podczas Sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2014 r. w sprawie „wykorzystywania przez Bogdana Tomasza Kosturkiewicza stanowiska samorządowego w kampanii wyborczej na Burmistrza Miasta Bochni (w 2010 r.) i nielegalnym finansowaniu tej kampanii” jeszcze raz oświadczam, że nigdy nie kierowałem wniosku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiotowej sprawie.

Pismo wysłane z Urzędu Miasta, na które powoływał się Radny Kosturkiewicz, jednocześnie nie chcąc go publicznie okazać, datowane na 18.01.2011 r. było jedynie odpowiedzią na pytanie Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie z 7.01.2011 r. Zarówno Burmistrz Miasta Bochnia, jak i pracownicy Urzędu, nie byli inicjatorami postępowania toczącego się w CBA.

W załączeniu przesyłam kopie dokumentów o których mowa powyżej.

Burmistrz Miasta Bochnia
(-) Stefan Kolawiński