Reklama

Poseł Czesak wygrał w apelacji

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Edward Czesak wygrał w sądzie drugiej instancji. Chodziło o użyte na jego plakatach słowa „Jedyny kandydat ziemi tarnowskiej do PE”. Sąd pierwszej instancji nakazał ich usunięcie, sąd apelacyjny tej opinii nie podzielił.

Na problem hasła wyborczego posła PiS zwrócił uwagę Paweł Augustyn, kandydat Polski Razem do Parlamentu Europejskiego. Zwracał uwagę, że Edward Czesak nie jest jedynym kandydatem w tych wyborach z ziemi tarnowskiej.

Sąd pierwszej instancji nakazał posłowi w trybie natychmiastowym zmienić treść plakatów. Sąd apelacyjny uznał zażalenie posła za zasadne, a zatem plakaty mogą pozostać bez zmian.