Reklama

Muchówka: Prawie 1 mln zł na remont szkoły

Szkoła Podstawowa w Muchówce doczeka się gruntownego remontu. Budynek ma być cieplejszy i tańszy w ogrzewaniu. 16 listopada burmistrz Małgorzata Więckowska podpisała umowę z wykonawcą.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie prac termomodernizacyjnych:

– docieplenie stropu nad II kondygnacją;
– montaż instalacji fotowoltaicznej (zasilane min. elektryczne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej);
– docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
– montaż nawietrzaków okiennych;
– docieplenie stropu nad poddaszem;
– docieplenie ścian wewnętrznych poddasza;
– docieplenie ścian zewnętrznych poddasza;
– docieplenie ściany wewnętrznej w piwnicy;
– docieplenie ścian zewnętrznych szkoły – stara część;
– docieplenie ścian przy gruncie piwnicy ogrzewanej;
– wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
– zmniejszenie strat ciepła;
– wymiana drzwi wejściowych do piwnicy;
– wymiana luksferów na okna o współczynniku przenikania ciepła U max 0,9;
– zmniejszenie strat energii przez przenikanie;
– wymiana okien na klatce schodowej szkoły;
– okna w piwnicy ogrzewanej do wymiany;
– zmniejszenie strat ciepła na przenikanie wymiana okien na poddaszu;
– wymiana okien na sali gimnastycznej;
– wymiana kotłów gazowych;
– wymiana oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicznych.

2. Wykonanie pozostałych robót budowlanych:
– wymiana pokrycia dachu;
– schody, opaska;
– wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu w/w umowy: do dnia 31.08.2018 r.

Wartość robót wynosi 985.000,00 zł brutto.

fot. UM Nowy Wiśnicz