Reklama

Kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR) w Euro-Szkolenia

Coraz więcej firm szuka kierowców z określonymi uprawnieniami, w tym mile widziane są ADR-y. Nie oznacza to wcale, że praca wiąże się z przewozem paliwa, lub gazów w cysternie – choć takie jest pierwsze skojarzenie z ADR-ami. Przewóz towarów niebezpiecznych to również przewóz towarów niebezpiecznych luzem lub w tzw. sztukach przesyłki np. przewóz butli gazowych, środków chemicznych pakowanych: w kanistrach, workach, skrzyniach i inne.

Tak przewozi się różne towary niebezpieczne do których należą też niektóre odpady niebezpieczne, farby, nawozy sztuczne, środki do mycia i dezynfekcji i wiele innych.

Przeważająca większość zatrudnia się w międzynarodowych firmach i przewozi również towary niebezpieczne (ale nie tylko). Czy trudno jest zdobyć zaświadczenie ADR? Wcale nie. W tym celu trzeba ukończyć odpowiedni kurs oraz zdać egzamin. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie przez kierowcę prawa jazdy odpowiedniej kategorii (dla kursu podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas wystarczy prawo jazdy kat. B) oraz spełnienie kryterium wiekowego, czyli ukończone 21 lat.

Kursy odbywają się średnio raz lub dwa razy w miesiącu a zajęcia są w godzinach popołudniowych w weekendy od piątku do poniedziałku (kurs początkowy, podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas) a egzamin odbywa się zaraz po kursie w poniedziałek. Chętni na kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach pozostają na zajęciach od poniedziałku do środy i zdają egzamin we czwartek.

Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat i trzeba je odnawiać uczestnicząc w kursach doskonalących, które są krótsze i tańsze.

Od dwóch lat prowadzę w Bochni kursy ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. W swojej ofercie mam kursy doskonalące i początkowe dla osób pierwszy raz starających się o zaświadczenie ADR. Najbliższy kurs ADR rozpoczyna się 15 listopada.

Zapraszam na www.euro-szkolenia.pl, zapisy tel.: 667 022 211

Anna Baczkowska-Dobranowska