Piątek: sesja rady powiatu – program

W piątek odbędzie się październikowe posiedzenie rady powiatu. W programie m.in. informacja o pracy szkół w minionym roku szkolnym, informacja o stanie środowiska, a także informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i członków Zarządu Powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023.

6. Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2012/13 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).

7. Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni za 2012 rok.

8. Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2012 rok.

9. Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego w 2012 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 256/39 o powierzchni 0,4780 ha położonej w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński samorządowi Województwa Małopolskiego zadania publicznego na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego wynikającego z budowy autostrady A-4 w powiecie bocheńskim.

12. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

16. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

17. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady.

Sesja odbędzie się w sali narad bocheńskiego starostwa w piątek 25 października. Początek o 10.00.