Reklama

Powiat ustabilizuje kolejne osuwisko

Rozpoczęły się prace przy zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska w Sobolowie. Inwestycja pochłonie prawie 4 miliony złotych. Powiat bocheński dostał na nią ministerialną dotację.

Odbudowa i zabezpieczenie dróg w rejonie osuwiska polegać będzie na wykonaniu gwoździowania i palowania na długości ok. 170 m. Uregulowana zostanie gospodarka wodna poprzez odbudowę rowów oraz ich zabezpieczenie elementami prefabrykowanymi. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia drogowa – podaje biuro prasowe starostwa.

Osuwisko, które uaktywniło się podczas intensywnych opadów w 2010 roku, jest znacznie trudniejsze do zabezpieczenia niż realizowana już inwestycja w miejscowości Ujazd. Ma to miejsce z uwagi na specyficzne ukształtowanie terenu poniżej łączących się dróg powiatowych z nie uregulowanymi ciekami wodnymi powodującymi pogorszenie stateczności zbocza.

Dotację na realizację zadania Powiat Bocheński otrzymał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach realizowanego programu „Osłona przeciwosuwiskowa”. Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku.