Reklama

Trzciana wśród najlepszych samorządów w Polsce

Dziennik „Rzeczpospolita” już po raz dziesiąty opublikował ranking najlepszych samorządów w Polsce. Gmina Trzciana znalazła się na bardzo wysokich miejscach w dwóch na trzy analizowane kategorie.

Pierwsza z nich to zestawienie gmin dbających o rozwój i standard życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. Wśród gmin wiejskich Gmina Trzciana zajmuje 93 miejsce w Polsce (10 miejsce w województwie). Analizowano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych, które wpłynęły bo budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca, transport i łączność, ochronę środowiska.

Druga kategoria to: „europejski samorząd: fundusze unijne – gminy wiejskie”. Gmina Trzciana znalazła się na 18 miejscu w Polsce (1 miejsce w województwie). Zestawienie opracowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykorzystano informacje o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz o wielkości wsparcia unijnego przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W 2012r. Gmina Trzciana pozyskała środki z Unii Europejskiej w wysokości 1 379,00 zł na osobę.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że od momentu reaktywowania Gminy Trzciana, poprzez 18 lat jej działalności jako samodzielnej jednostki samorządowej, osiągnęła ona standard upoważniający do uzyskania tak wysokiej lokaty pośród innych samorządów w Polsce. Jest to zachęta do dalszych starań o dynamiczny rozwój naszej pięknej gminy oraz powód do dumy nie tylko dla jej władz, ale przede wszystkim dla mieszkańców – mówią urzędnicy.