XIV Rajd Papieski Łapanów – Niegowić: „Wiara żywa uczynkami”

Tegoroczny Rajd już przeszedł do historii wspólnego wędrowania po papieskich ścieżkach. Najmłodszy z uczestników- Tomuś z Niegowici – liczył sobie 11 miesięcy, najstarszy – pan Wojciech z Kobylca, biorący udział we wszystkich Rajdach – skończył 88 lat.

Wędrowali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły średniej, grupy rodzinne i indywidualni uczestnicy. Wśród piechurów wyróżniała się rozśpiewana grupa młodzieży węgierskiej, która przebywa na terenie Gminy Łapanów w ramach wymiany młodzieżowej. Na mecie czekał ciepły posiłek, zaraz potem nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu fotograficzno-plastycznego, związanego z hasłem tegorocznego Rajdu. Wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

Na przykościelnym placu lednickie tańce rozkołysały zebranych pielgrzymów. W radosny nastrój wprowadziła wszystkich piosenka „Ojciec”. Zaraz po tym nastąpiło losowanie rowerów, z których dwa powędrowały do Królówki oraz do Klaudii z Wiatowic, Tomka z Cichawki i Marioli z Łapanowa. Jak co roku pielgrzymom towarzyszyła modlitewna zaduma, w świątyniach, przy kapliczkach przydrożnych modlono się o kanonizację Jana Pawła II i wspólnie rozważano, jakie prawdy kryje w sobie hasło Rajdu. Każda z wędrujących grup nosiła nazwę, którą był tytuł jednego z dzieł papieża Polaka. W ten sposób organizatorzy Rajdu chcieli przybliżyć wszystkim bogatą spuściznę duchową Jana Pawła II.

Na zakończenie rajdu Maria Plewa, dyrektor Zespołu Szkół w Łapanowie, Małgorzata Dymek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niegowici i Leszek Rajtarski, dyrektor Gimnazjum w Niegowici podziękowali wszystkim za wspólne wędrowania i zaprosili na następny XV – jubileuszowy – Pieszy Rajd Szlakiem Papieskim.