Reklama

Rzezawa: budżet przyjęty jednogłośnie

18 grudnia na XIX Sesji Rady Gminy Rzezawa jednogłośnie została przyjęta Uchwała Budżetowa Gminy Rzezawa na 2013 rok. Zakłada 37,1 mln zł dochodów oraz 36,0 mln zł wydatków.

Nadwyżka w wysokości 1,1 mln zł ma być przeznaczona na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Udział środków zewnętrznych (Unii Europejskiej) na realizacje wszystkich zadań inwestycyjnych wynosi ponad 6 mln zł, natomiast środków własnych budżetu Gminy Rzezawa to kwota ok. 3 mln zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na 2013 rok:

– Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratucice i Okulice,
– Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin Bochnia, Drwinia, Koszyce, Szczurowa i Rzezawa,
– Budowa zaplecza socjalnego przy ogólnodostępnym boisku sportowym w Borku,
– Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy Domu Ludowym w Buczkowie,
– Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku we wsi Łazy.
– Dostawa i montaż stolarki okiennej w szkole podstawowej w Rzezawie,
– Remont budynku szkoły w Ostrowie Królewskim.

Budżet na 2013 r. nie zakłada podwyżki podatków dla mieszkańców. Zadłużenie gminy na koniec tego roku wynosi niecałe 30%.

Warto również dodać, że kwota ok. 5,6 mln zł jako udział własny jest przeznaczona na zadanie oświatowe realizowane przez gminę, która zapewnia dostęp wszystkich dzieci z terenu gminy do edukacji na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ponadto, priorytetem są działania zwiazane z ochroną środowiska w tym wdrażanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.