Zmarł ks. Stanisław Mucha, emerytowany proboszcz w Borku

Ks. Stanisław Mucha, emerytowany proboszcz parafii Borek, nie żyje. W poniedziałek nastąpi wprowadzenie ciała kapłana do kościoła parafialnego w Borku, a we wtorek pogrzeb.

Wprowadzenie ciała ks. Stanisława Muchy do kościoła parafialnego w Borku nastąpi dzisiaj o godz. 15.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Borku odbędzie się we wtorek 13 marca o godz. 12.00. Po niej ciało zmarłego zostanie pochowane na miejscowym cmentarzu.

Nota biograficzna (na podstawie www.diecezja.tarnow.pl):

Ks. Stanisław Mucha urodził się 10 listopada 1941 roku w Królówce. Po ukończeniu Szkoły Średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 2 czerwca 1968 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Zagórzany, Łączki Kucharskie, Siedliska Bogusz, Mielec – św. Mateusza i Rzezawa.

W latach 1981 – 2011 pełnił urząd proboszcza parafii Borek. Ponadto od 1998 roku sprawował funkcję dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Bochnia – Wschód. Przez kilka lat był też członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej. W 2004 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Borek w charakterze rezydenta.

Ks. Stanisław Mucha był ostatnio spowiednikiem w Bazylice św. Mikołaja w Bochni.