PKPS: nowa pomoc, nowy zarząd już bez M. Szczepary

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać pomoc w postaci żywności. Wszystko w ramach realizacji programu „PEAD-2012”, którego działania rozpoczął nowo wybrany Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bochni.

Program „PEAD-2012” ma na celu dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. Możliwe jest uzyskanie pomocy w postaci do 5 kg żywności miesięcznie na 1 osobę. Pomoc może być przyznana osobom, których dochód nie przekracza kwoty: 715,50 zł na 1 osobę samotną lub 526,50 zł na 1 członka w rodzinie.

Aby uzyskać pomoc wystarczy skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (dla osób z miasta) lub z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dla osób z terenu gminy). Po odbiór żywności należy zgłosić się ze skierowaniem do Magazynu Żywności PKPS znajdującego się w Bochni przy ul. Kolejowej 14 w poniedziałek, środę lub czwartek w godzinach 8.00 – 12.00.

Pragniemy poinformować, że z dniem 15 grudnia 2011 r. nowym Prezesem Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej została wybrana Pani Maria Fąfara.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego PKPS, dotychczasowy Zarząd Miejski PKPS w Bochni pod przewodnictwem Prezes Małgorzaty Szczepary został zawieszony, ze względu na działalność niezgodną z postanowieniami statutu PKPS.

Zarząd
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bochni