Bezpłatne porady prawne w parafii św. Pawła

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga działające na terenie parafii św. Pawła Ap. zorganizowało bezpłatne dyżury prawne dla potrzebujących.

Działające od niedawna w parafii św. Pawła Ap. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zorganizowało „Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Bochni” pomagające bezpłatnie potrzebującym.

Dyżurujący prawnik jest do dyspozycji osób zamieszkujących na terenie powiatu bocheńskiego w każdy wtorek i czwartek w godz. 15-19 w sali Kawiarenki, w dolnej części kościoła.

Z bezpłatnych porad mogą skorzystać osoby, nie prowadzące działalności gospodarczej i nie posiadające środków finansowych na korzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.

Porady mogą dotyczyć prawa: cywilnego, rodzinnego, finansowego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zakresu świadczeń socjalnych.

Organizatorzy proszą o wcześniejsze umówienie się, co wyeliminuje niepotrzebne kolejki (tel.: 14 635 11 17 lub e-mail: prawo-bochnia@kolping.pl).