Radni wychodzą z sesji Rady Powiatu – dlaczego? Zobacz w relacji TV

Zamieszanie na I sesji Rady Powiatu. 7 radnych opuszcza salę obrad. Pozostali kontynuują posiedzenie. Czy sesja została zwołana prawomocnie? Czy należało ją przerwać? Skąd to zamieszanie? Relacja TV.