Reklama

Cztery plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte

Łychów-Uzbornia, Trinitatis, Łany oraz Pagórek – te rejony Bochni mają już swoje plany zagospodarowania przestrzennego. Zostały one przyjęte przez radnych podczas dzisiejszej sesji.

Przypomnijmy, miało to nastąpić już miesiąc temu. Ponieważ jednak do planów było sporo uwag, wówczas odbyło się jedynie pierwsze czytanie, a dzisiaj radni przegłosowali wszystkie uwagi oraz poszczególne plany jako całość. Jak mówi burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz, znaczenie nowych planów dla miasta jest ogromne. – Obejmują bardzo duży obszar naszego miasta – mówi burmistrz.

Bogdan Kosturkiewicz dodaje, że decyzja o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Bochni była jedną z pierwszych, jakie podjął. – Jeszcze 6 grudnia 2006 r. wydałem polecenie, aby rozpocząć przygotowania do wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na znaczącej części naszego miasta.

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego wejdą w życie 30 dni po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Dwa pozostałe plany mają być przyjęte w kwietniu lub maju.

There are 13 comments

 1. Zainteresowany |

  Mam pytanie : gdzie o dokonaniach Pana Burmistrza i kiedy w kwestii Planów będzie można się naocznie przekonać i ile bedzie musiał Obywatel Urzędowi zapłacić za taką informację na piśmie .Polecam stronę UM Niepołomice gdzie tam wszysto przejrzyście o planach zagosodarowania przestrzennego jest napisane w przeciwieństwie do strony UM Bochnia.

 2. Szkoda ,że media tak wcześnie wychodzą z sesji ,będąc do końca obrad redakcje miałyby o czym pisać;A tak ,można przypuszczać że znowu naruszono procedurę.Jednak jest to decyzja radnych ,a kto zapłaci za sprzeczną z prawem decyzję?Mieszkańcy z podatków.

 3. A można prosić o informację w czym naruszono procedurę ?Radni mają swoje prawa i regulamin.

 4. Wszelkie informacje zawiera Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Uchwały i Regulamin Rady są aktami niższego rzędu tak więc Radni .Burmistrz i planiści powinni się do nich stosować.Jeżeli tego nie robią to naruszają prawo.Skutek;wobec uchwały o Studium i niektórych planow Wojewoda może stwierdzić naruszenie prawa przez niezachowanie procedury a NSA uchylić lub unieważnić przyjęte z naruszeniem prawa Uchwały. Problem złamania procedury sygnalizowała na wczorajszej sesji arch.Pani Staniewicz oraz Burmistrz Kosturkiewicz.Radni po przerwie w obradach zdecydowali się zaryzykować.Przedstawicieli portali i prasy już nie było a można było jeszcze wysluchać „ciekawej” wypowiedzi radnego, jedynego opozycyjnego w sprawie krzywdy jaką Burmistrz wyrządza właścicielowi Tankowni.Radny został sprowadzony do parteru {poj.zjęz.zapasników) wyjaśnieniami Pana Burmistrza.

 5. Do,, Paul”: a można prosić o inicjały ,,jedynego opozycyjnego ( w stosunku do kogo) Radnego sprowadzonego do parteru wyjaśnieniami Pana Burmistrza”.Bardzo by to rozjaśniło sprawę .

 6. Do mieszkańca.To radny Kazimierz Ścisło , który w swym wystąpieniu stwierdził że nie interesują go wyroki sądów ,On w Radzie nie był gdy Inwestor otrzymywał pozwolenie na budowę tankowni ale występuje gdyż właściciel się skarży,że Burmistrz blokuje lewo-skret na stację benzynową.Bochnia w swych opiniach jest podzielona ale radny już wybrał.Nie interesuje go rażące naruszanie prawa ,które miało miejsce od wydania WZiZ ‚pozwolenia na budowę aż po pozwolenie na użytkowanie.Jedyny opozycyjny-powinien być zamknięty w cudzysłów-przepraszam.

 7. Do ,,Paul”: Dziękuję za intereesujace informacje do obu artykułów dotyczących Planów Zagospodarowania Przestrzennego – jakże w oderwaniu od rzeczywistości na siłę przez Burmistrza forsowane .Szkoda ,że ze strony portalu zejdą on na dalszy plan i sprawa ucichnie.Jestem za wprowadzeniem rozwiązań , które ułatwią życie mieszkańcom i przedłużenie terminu uchwalenia o kilka miesięcy nie powinno być przeszkodą ..To Pan burmistrz bez porozumienia ze składającymi wnioski jednostronnie wprowadzał swoje ,,Plusy i Minusy”.Skoro bez rozeznania w terenie opiniował wnioski negatywnie to tylko na Jego konto należy zaliczyć te zawirowania.Radni okazali się bardziej ,,ludzcy ” i za to im chwała .

 8. Do mieszkańca. Tak do końca to nie masz racji.Ustawa daje Samorządom i Burmistrzowi rozstrzygania naszych wniosków i uwag składanych do studium a póżniej też do planu.Jednak projekt rozstrzygnięć przygotowują planiści z firmy Pani Staniewicz t.j.”Asta-plan” a ze strony UM Bochnia opiniuje pion vice-Burmistrza G.Korty,którzy podpisują się pod projektem uchwały,który uchwala Rada.Jakością pracy Urzędu zawiaduje Burmistrz lecz merytorycznie materiał ma przygotowany,tyle że w wielu przypadkach nierzetelnie i nieobiektywnie,co o tyle jest dziwne że Urząd posiada certyfikat ISO.Jak podał na ostatniej Sesji Burmistrz,przeprowadzona w Lutym kontrola nie doszukała się większych nieprawidłowości-słabo szukali lub nie chcieli znależć;Zastanawiające jest natomiast to,żę Pan Burmistrz nie wyciąga konsekwencji pomimo wiedzy że w jego Urzędzie nie przestrzegano procedur przewidzianych Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczegółowo określonych w rozporządzeniach do tej ustawy,oraz naruszano K.p.a. przy opiniowaniu składanych przez mieszkańców wniosków i uwag naruszając art.7-9,77.

 9. Gdzie A.Rzepecki schował forum po tekście własnym w sprawie sukcesu Burmistrza w sprawie uchwalenia planów zag.przestrzennego.Czy poruszane treści są niefortunne czy niewygodne.Trochę więcej odwagi Panie REdaktorze Naczelny w odkrywaniu prawdy o tworzeniu studium i MPZP dla Gminy Miasto Bochnia.

 10. I tu Paul ma w całości rację .A sprawy związane z ,,Tworzeniem MPZP ” winny być szczegółowo rozpatrywane przez UM i Radę Miasta a Firma – wykonawca projektu powinna mieć charakter doradczy a nie decydujący zaciemniający obraz jak to na ostatniej sesji było gdzie Pani Architekt starała się pouczać wszystkich tak jakby nikt nie znał ustawy o planowaniu przestrzennym.
  są to tak istotne sprawy dla mieszkańców , że nie powinno to schodzić z pierwszej strony Panie Redaktorze MB.

 11. Do mieszkańca. A może wybralibyśmy się razem do Aleksandra Rzepeckiego.Dograjmy termin na tym forum póki nie zniknie.Proponuję ,środa lub czwartek po południu w tym tygodniu.

 12. Do ,,Paul” : Uważam , że należy poczekać na teksty uchwał a następnie na ich podstawie podejmować kroki.Pzdr.

 13. Do mieszkańca. Uchwalono cztery plany i wszystkie leżą już drugi miesiąc w Tarnowie ,gdzie mieści się zamiejscowy oddział Wojew.Małop. ,który rozstrzygnie w ramach nadzoru czy Uchwały przyjęte przez Radę Miasta są zgodne z prawem;Jakj myślisz?Na dzień dzisiejszy zapisy tych planów są nieprawomocne a nieświadomi obywatele mogą złamać prawo.