Reklama

Gmina Rzezawa – Cmentarz wojenny w Krzeczowie już po remoncie

W ramach przeprowadzonej inwestycji na cmentarzu w Krzeczowie odnowione zostały mogiły pochowanych tam żołnierzy. To samo zrobiono ze znajdującym się tam pomnikiem centralnym. Naprawa objęła także ogrodzenie nekropoli. Przywrócony został ponadto dawny wygląd alejek cmentarza zgodnie z dokumentacją historyczno-odtworzeniową.

Cmentarz wojenny w Krzeczowie został zbudowany w 1915 roku. Pochowanych jest na nim 74 żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, którzy zginęli w czasie walk 12 listopada 1914 roku. Znajduje się tam w sumie 13 pojedynczych oraz 9 zbiorowych mogił.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.