Reklama

Powiat bocheński. Do I klas ponadpodstawowych przyjęto łącznie 1113 uczniów

We wtorek rozpoczął się nowy rok szkolny.  W szkołach ponadpodstawowych podległych staroście bocheńskiemu naukę rozpoczęło łącznie ponad 4.700 uczniów, z czego 1113 to pierwszoklasiści. 

 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

I Liceum Ogólnokształcące – 973 uczniów w 33 oddziałach

II Liceum Ogólnokształcące – 431 uczniów w 15 oddziałach

Zespół Szkół nr 1 w Bochni – 1656 uczniów w 56 oddziałach

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni – 700 uczniów w 28 oddziałach

Zespół Szkół Nr 3 – 724 uczniów w 28 oddziałach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Łapanowie – 234 uczniów w 14 oddziałach

Liczba uczniów zrekrutowanych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021:

1. I LO –  248

2. II LO – 147

3. ZS Nr 1 – technikum – 236; LO-54, BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) – 87 razem: 377

4. ZS Nr 2 – technikum – 104; BSIS – 30/razem: 134

5. ZS Nr 3 – technikum – 116, BSIS – 29/razem: 145

6. CKZiU w Łapanowie – technikum – 47, BSIS – 15/razem: 62

Liczba uczniów i oddziałów klas I  na typy szkół (łącznie):

LO – 449/ 15oddzialów;

T – 503/17 oddziałów;

BSIS – 161/6 oddziałów/ razem 1113/38

 

 

Jednocześnie Starosta Bocheński – Adam Korta skierował list – na okoliczność rozpoczęcia nowego roku szkolnego – do uczniów ich rodziców oraz nauczycieli :

 

” … Nauka to podróż, która trwa przez cale życie.

Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,

na które warto poznać odpowiedzi …. „

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele

i Pracownicy Szkoły

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Dzisiaj, dźwiękiem pierwszego dzwonka rozpoczęliśmy długo oczekiwany kolejny rok szkolny 2020/2021 – czas pracy i nauki. Ubiegły rok szkolny, w związku ze stanem pandemii i koniecznością zdalnego nauczania był wielkim wyzwaniem dla młodzieży , rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkół oraz organu prowadzącego. Wszyscy sprostaliśmy temu wyzwaniu, a wspólny wysiłek przyniósł wymierne efekty. Uczniowie otrzymali promocje do kolejnej klasy, a absolwenci mierzyli się z egzaminem dojrzałości oraz egzaminami zawodowymi. Mam nadzieję że również i w tym roku zdamy ten trudny egzamin. Mając na uwadze najwyższą troskę o życie i zdrowie uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek oświatowych , zapewniam że Powiat Bocheński nadal jako priorytet stawia sobie zapewnienie bezpiecznych warunków w szkołach i placówkach oświatowych .

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele,

nawiązując do słów Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Szkoła nie tylko winna uczyć i wychowywać , ale również dbać o przygotowanie młodych ludzi do dalszego kształcenia i rozwijać ich pasje. Bardzo ważne jest to, aby szkoła wychowywała młodzież w duchu patriotycznym, dbając o wpajanie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej. Tylko w warunkach przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne i wychowawcze oraz zapewnić bezpieczeństwo. Życzę Państwu by w szkole panowały pozytywne, twórcze relacje, wzajemna otwartość i zaufanie, poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. Jestem przekonany, iż te wyznaczniki ułatwią osiągnięcie celów edukacyjnych i tym samym będą sprzyjać owocnej pracy, dającej zadowolenie i satysfakcje. Wielką radością jest poziom zdawalności matur przez ubiegłorocznych maturzystów – 82%, który daje nam pierwsze miejsce w województwie małopolskim – na równi z Krakowem. Natomiast wynik poziomu zdawalności matur w technikach, wynoszący 82%, jest najlepszym wynikiem na całym terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie tj. w województwach małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Ogromy wysiłek uczniów i ich nauczycieli pomimo nauczania zdalnego i przebiegu egzaminów w dużym stresie wynikającym z reżimu sanitarnego, przyniósł wymierny efekt, którym się chlubimy.

Drodzy Rodzice,

jesteście Państwo najważniejszym ogniwem w procesie wychowania i nauczania Waszych dzieci, wzorcem postępowania , źródłem stabilizacji bytowej i emocjonalnej oraz solidną podporą w zmaganiach z trudami tego świata. W ślad za św. Janem Pawłem II powtórzęTroska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka„. Niech wyrazem tej troski będzie też Wasze wsparcie i aktywny udział w procesie edukacji. Za poprzedni rok i podjęte trudy wsparcia waszych dzieci podczas zdalnego nauczania jeszcze raz dziękuję.

Drodzy Uczniowie,

stajecie dziś u progu nowego roku szkolnego, pełnego wyzwań i nieodkrytych jeszcze dróg i ścieżek. Życzę Wam, aby przygoda odkrywania wiedzy i zdobywania umiejętności była dla Was nieustająco fascynującym doświadczeniem . Pamiętajcie , że „Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.” Niech zatem każdy nowy dzień przynosi Wam rzeczy warte podjęcia trudu poszukiwań. Szczególnie witam uczniów klas pierwszych, których w tym roku szkolnym do naszych szkół przyszło 1113 z terenu Powiatu Bocheńskiego i powiatów ościennych . Całej Społeczności Szkolnej życzę , na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021, aby każdy dzień był źródłem radości, satysfakcji i sukcesów.

Powodzenia!

Starosta Bocheński

Adam Korta