Reklama

Informacja o realizacji projektu pn. „Monika Snopek- Monika Snopek MP RENTAL – Rozwój prowadzonej działalności poprzez zakup mini ładowarki wraz z osprzętem, solarnego masztu oświetleniowego oraz utworzenie etatu.”

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Monika Snopek- Monika Snopek MP RENTAL – Rozwój prowadzonej działalności poprzez zakup mini ładowarki wraz z osprzętem, solarnego masztu oświetleniowego oraz utworzenie etatu”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 99 997 zł.

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Monika Snopek- Monika Snopek MP RENTAL – Rozwój prowadzonej działalności poprzez zakup mini ładowarki wraz z osprzętem, solarnego masztu oświetleniowego oraz utworzenie etatu.”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 99 997 zł. Celem projektu był rozwój bieżącej działalności poprzez powiększenie oferty oraz jej konkurencyjności. Beneficjent projektu Monika Snopek MP RENTAL” Lokalizacja operacji Trzciana 445.

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Monika Snopek MP RENTAL

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.